Zdraví psa

Veterinární průkaz psa

Každý kdo si dnes opatří psa, má k tomu většinou svůj důvod. Někdo chce psa na hlídání, někdo si ho pořídí jako mazlíčka nebo společníka, někdo se chce zabývat lovem a pořídí si psa loveckého a někdo se chce se psem věnovat nejrůznějším psím sportům.Všichni však chceme psa zdravého a k tomu nám dopomáhá i veterinární průkaz.

Na prvních dvou stranách většiny veterinárních průkazů psů jsou informace o psu, jeho jméno, datum, narození, plemeno, pohlaví, barva, případné zvláštní znaky psa, tetování nebo číslo čipu psa, foto psa.Dále informace o majiteli současném i předešlém. Jako je jeho jméno, adresa, telefon apod. případně některé veterinární průkazy obsahují i jméno a adresu chovatele nebo chovatelské stanice. Další dvě strany jsou určeny k záznamům o povinném očkování proti vzteklině. Následující dvě strany veterinárního průkazu slouží pro potvrzení o preventivním očkování proti psince,leptospiróze, infekčnímu zánětu jater,psincovému kašli,parvoviróze, infekčnímu kašli, koronaviróze ad.

Zvláštní strana veterinárního průkazu je vyhrazena pro záznamy o prodělaných nemocí,úrazech,operacích apod. Další strany jsou určeny k záznamu o odčervení proti plochým a oblým červům a záznamům o alergiích. Několik následujících stran je vyčleněno pro veterinární osvědčení, které bývá potvrzováno pro účast na závodech nebo výstavách,svodech  apod.Na poslední straně bývá vytištěno vakcinační schéma

Veterinární průkaz je důlkežitý dokument, který je nepostradatelný pro rychlou a snadnou orientaci při prohlídkách psů, při soutěžích a výstavách a slouží jako doklad o zákonném preventivním očkování našeho psa. Proto by ho měl mít každý majitel pro svého psa, předejde tak případným potížím s prokazováním očkování nebo zdraví svého psa.

Jak předejít ztrátě psa

Pokud chceme předejít ztrátě našeho psího kamaráda, měli bychom mu v prvé řadě na obojek připevnit psí známku nebo speciální pouzdro, do něhož vložíme užitečné informace. Osvědčilo se zapsání těchto informací na nepromokavý materiál. Známka nebo pouzdro by mělo obsahovat telefonní číslo, adresu majitele, případně jméno psa a údaj zda je pes očkován. Vhodným způsobem označení psa je čipování údaj o provedeném umístění čipu lze taktéž uvést na psí známku. Základním preventivním opatřením, které by mělo zabránit ztrátě psa je jeho výchova a výcvik. Pes se naučí ovladatelnosti a poslušnosti, díky které lze v mnoha situacích předejít útěku psa. Chystáme-li se psa pustit na procházce z vodítka, dobře se rozhlédneme zda není kolem něco co by mohlo našeho psa vyděsit nebo zlákat k nenadálému úprku. Psa pouštíme zásadně jen v prostředí, kde si nemůže ublížit a jen tehdy jsme-li si jisti,že ho v případě nutnosti opět přivoláme. Pokud si jisti nejsme vodíme psa na procházce raději na delším vodítku. Bereme-li svého psa sebou např. na nákup, vyhneme se jeho uvazování před obchodem bez dozoru druhé osoby. Hlavně čistokrevná plemena jsou velmi častým terčem zlodějů,kteří takového psa ukradnou a následně se ziskem prodají. Opětovné nalezení takto zcizeného psa je často neřešitelným problémem. Stane-li se nám přesto,že nám pes v nestřeženém okamžiku uteče a nemůžeme ho hned najít. Učiníme několik zásadních opatření,která by mohla napomoci k jeho nalezení. Obvoláme okolní útulky a zanecháme zde popis našeho ztraceného psa a kontakt na nás. Vypracujeme podrobný popis našeho psa i s vyobrazenou fotografií, opatříme jej kontaktem na nás a můžeme přidat i případnou odměnu pro nálezce. Nesmíme však výši nálezného přehánět,protože by mohla lákat případné zloděje k opětovným krádežím psa. Ztrátu pejska lze oznámit i prostřednictvím letáčků umístěných např. u veterinárního lékaře, v obchodech s krmivy pro zvířata, novinových stáncích případně formou inzerátu v novinách nebo na internetu takto můžete hledat vašeho pejska ve větším okolí. Shledáme-li se šťastně se svým ztraceným pejskem  odstraníme zbylé letáčky a oznámení. Pokud pejska přes všechno snažení nenajdeme vytrvejte náhoda, může zapracovat ve váš prospěch. Každé takové hledání je stresující a nepříjemné,proto raději příště předejděte podobné ztrátě vhodným opatřením.