Kdy je nejvhodnější začít s výcvikem poslušnosti?

Od prvního dne, kdy si pejska přivezeme domů. Musíme však štěněti dopřát dost času aby se mohlo seznámit s novým prostředím, členy rodiny a s příslušníky svého rodu. Zpočátku nejde o výcvik, jako spíše o výchovu štěněte. Hlavní zásada úspěšné výchovy a výcviku je důslednost. Začínáme s přivykáním na obojek a zaměříme se na naučení čistoty v bytě. Důležité je aby všichni členové rodiny používaly stejné zásady výchovy a byli všichni k psovi důslední. Štěně je schopno se soustředit na cílené učení jen velmi krátkou dobu, proto se mu cíleně věnujeme krátce, ale častěji během dne. Nikdy však štěně nepřetěžujeme ať už fyzicky nebo psychicky.Dobře vychovaný pes je vlastně šťastný pes má své místo ve smečce a svůj smysl života. Správná výchova a dobře zvolený výcvik upevňuje i oboustranný vztah psa a majitele.

Je možné vycvičit dospělého nebo zkaženého psa?

Jde to. Chce to však velkou trpělivost a toleranci. Nejdříve se snažíme o postupné odstranění všech nežádoucích naučených zlozvyků, které si pes dříve vytvořil. To bude vyžadovat hodně času a klidných nervů. Dospělý pes nebude postupovat ve výcviku tak rychle jako mladý pes, ale postupně se vše naučí. U zkaženého psa si musíme dát pozor abychom u něj nikdy nedaly podmět k navrácení se ke starým návykům. A dbáme hlavně na upevnění našeho vůdčího postavení ve smečce. Pro psa musíme být autoritou. Toho však nedosáhneme hrubým zacházením nebo fyzickými tresty, ale musíme být pro svého psa dobrým a spravedlivým vůdcem. Začínáme od jednoduchých základních cviků jako jsou přivolání, sedni, lehni, místo apod. k složitějším. Učení provádíme na klidném místě bez rušivých vlivů. Pro začátek je nejvhodnější byt nebo zahrada. Výcvik provádíme klidně, bez zbytečného křičení nebo trhání vodítkem. Pomoci nám může dobře zvolený pamlsek, vhodná intonace hlasem a mírný tah vodítka, případně míček nebo píšťalka. Nejčastější chybou je nedůslednost. Za všech okolností důsledně trváme na splnění cviku. Musíme si však být vědomi, že pes je schopen cvik splnit. To znamená dávat povely jen pro ty cviky, které pes zná nebo se je s vaší pomocí učí. Co dělat v případě,že se pes absolutně odmítá podrobit našim povelům? Zachovejte chladnou hlavu a vraťme se zpátky na samý začátek. Asi jsme výcvik uspěchali. Postupně pak pokračujeme s výcvikem po malých krůčcích dopředu. Nevíme-li si přesto rady obrátíme se o radu k zkušenému cvičiteli nebo na nejbližší cvičiště případně výcvikovou školu.

 

Mohu štěně pustit venku na volno?

Ano. Štěně by mělo využít každé chvilky, kdy může být puštěno na volno. Jen tak se může učit a poznávat své okolí. Činíme tak však vždy jen pod dozorem a jen na místech, kde jsme si jisti, že se mu nemůže nic stát. Nikdy štěně nepouštíme v blízkosti frekventovaných komunikací, v centru města nebo obce, všude tam kde by mohlo někam spadnou nebo se zranit nebo v blízkosti agresivních psů. Naopak využijeme každé příležitosti, kdy si naše štěně má možnost pohrát si ve společnosti zdravých a hodných psů. Vytváří si tak dobré sociální vazby s příslušníky vlastního rodu. Nemusíme se bát, že nám naše štěně na louce uteče. Pořád v nás vidí oporu vůdce smečky a sám si nás hlídá kam jdeme. Tyto chvilky pohybu na volno můžeme využít k nácviku přivolání s malým štěnětem to jde mnohem snáz než s dospělým psem, který nikdy nepoznal volnost pohybu.