Na Příhon 24.3.2008

Březnový čas s jarním sluníčkem nás vytáhnul na malou procházku po okolí, sešli jsme se v Náměšti n/H u lipové aleje, Zlatka s manželem Jardou a pesanem Sanym a já tentokrát s Čikitkou, jelikož Bria plnila zrovna své mateřské povinnosti. Kolem náměšťského zámku, alejí kaštanů, jsme vyrazili do lesa, zpevněnou cyklistickou stezkou se nám šlapalo velmi dobře. U hájenky na hradecké jsme odbočili na tzv.Švédskou šanci, kde je pomník Svatopluka Čecha, lovecká chata s umělou norou pro soutěže loveckých psů v norování a také keltská mohyla. Chvíli jsme se tady zastavili poblbnuli s pesanama než jsme vyrazili na zpáteční cestu domů.