Procházka Terezským údolím

 

 

 

K dnešnímu výletu jsme si vybrali nenáročnou trasu z Náměště na Hané Terezským údolím do Krakovce. Údolím vede naučná stezka, která nás prostřednictvím vývěsek seznamuje s  bohatstvím fauny a flory této lokality. Jako výchozí bod nám posloužila první vývěska umístěná nedaleko dolního zámku ( dnešní sladovna) v Náměšti na Hané. Dolní zámek není jedinou významnou památkou v obci, mnohem známější je horní zámek, který byl postaven v 60 letech 18. století ve stylu pozdního baroka a je obklopen kruhovým francouzským parkem na nějž volně navazují 200 let staré lipové aleje. Za zhlédnutí stojí, zde umístěná sbírka biskupských a arcibiskupských kočárů.Nedaleko od vchodu do horního zámku je možnost si prohlédnout pozůstatky starobylého kamenného hradu. Ale vraťme se zpět k naší cestě, po zelené turistické značce jsme se vydali směrem k Laškovu. Cesta Terezským údolím ( lidově zvaným Laškovským) se vine podél břehu říčky Šumice ve stopách původní kupecké stezky. Na toku řeky Šumice bývaly v provozu dva vodní mlýny z náměšťské strany Růžový mlýn ( zvaný Růžák) dnešní hájovna a ze strany od Laškova  mlýn Trňák dnes soukromý  obytný objekt. Kousek za Růžákem jsme se krátce zastavili u studánky s místní kyselkou, abychom ji ochutnali. Přišla k chuti nejenom nám, ale i naší fence. Stezka se dále vinula kolem bývalé pily, rozkvetlými loukami s krásnými zákoutími a spoustou chráněných rostlin a živočichů až k mokřadům, které končí u laškovského mlýna. Středem vesnice Laškov jsme došli, až k zámku, který byl původně vystavěn jako gotická tvrz, později přestavěn na barokní čtyřkřídlý zámek sloužící jako letní sídlo augustiniánů. Do slohu klasicismu byl následně upraven v době majetku rodu Kolářů. Dnes slouží jako sídlo obecního úřadu. Po vyšlapání mírného kopce směrem ke Krakovci se nám otevřel krásný pohled na otevřenou krajinu, jejíž dominantou je na protějším svahu zdaleka viditelná kaple svatého Antonína, která původně sloužila jako hrobka šlechticů. A máme to jen malý kousek do Krakovce. Dominantou této obce je místní zámek připomínán již v roce 1348 jako gotická tvrz, jenž byla přebudována na renesanční zámek s erby a arkádami. Stěny zámku zdobí malby Josefa Mánesa, který pobýval v nedalekých Čechách pod Kosířem. Dnes je zámek opravován soukromým majitelem do původní podoby. A jsme na konci dnešní cesty, mírně unaveni někteří méně někteří více již přemýšlíme nad mapou kam že se to vydáme příště. Máte i vy nějaký tip kam vyrazit? 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
         

Více fotografií z procháky můžete shlédnout v našem fotoalbu