Velikonoční couračka do Olbramic

Na velikonoční svátky jsem sebrala obě fenečky i syna Toma a vyrazili jsme procházkou na návštěvu k rodičům do Olbramic. Protože cesta do Olbramic by byla po silnici hrozně jednotvárná a pro psy nudná, rozhodli jsme se jít lesem. Prošli jsme celou vesnicí Náměšť na Hané až ke koupališti, kde jsme odbočili na žlutou turistickou značku vedoucí lesem téměř souběžně se silnicí. Jelikož vesnice Olbramice je položena asi o 200m. n.v. výš než Náměšť n/H vede cesta pořád do kopce, jen lesními pěšinami se jde příjemněji. U Křemely ( místní název návrší) jsme žlutou značku opustili protože, odbočuje směrem do Krakovče, pokračovali jsme lesními cestami až do Olbramic. U rodičů jsme chvíli poseděli, dali si něco dobrého na zub, pesanům se taky nějaký pamlsek našel a k večeru jsme se vraceli druhou stranou lesem, kolem potůčku Baběnce až domů.